Saturday, 26 September 2015

BAB 10 - Penyesuaian Sosial

Penyesuaian sosial merupakan topik yang bagus kerana memberi panduan kepada pelajar untuk menyesuaikan diri secara baik di khalayak ramai. Di dalam topik ini, terdapat lima subtopik yang kita dapat lihat iaitu :-

10.1     Kemahiran interpersonal
10.2     Kemahiran intrapersonal
10.3     Pelajar sebagai Ahli Komuniti Pembelajaran
10.4     Isu-Isu Perkongsian Maklumat
10.5     Isu Gender dalam Kecemerlangan Akademik

Sebagai nota rujukan , sila klik link di bawah
http://www.slideshare.net/rabiatulashikin/gkb-1053-bab-10-53236732

BAB 9 - Sikap Terhadap Pentaksiran

Di dalam topik ini , terdapat beberapa subtopik iaitu :-

9.1    Jenis-jenis pentaksiran
9.2    Persediaan untuk Pentaksiran


Untuk mendapatakan penerangan lebih lanjut, sila klik link di bawah :-
http://www.slideshare.net/rabiatulashikin/gkb-1053-bab-9


U

BAB 8 - Sistem Pengurusan Pembelajaran

Pembelajaran perlu diurus dengan sebaik mungkin. Di dalam topik ini , terdapat tiga subtopik iaitu :-

8.1   Ciri-ciri Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.2   Kegunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.3   Kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran
8



BAB 7 - Aplikasi Penggunaan Komputer

Komputer merupakan sebuah peranti yang memudahkan manusia untuk menyiapkan tugasan seharian. Di dalam topik ini, ia menerangkan aplikasi penggunaan komputer yang mengandungi enam subtopik iaitu :-

7.1    Perisian Utiliti
7.2    Perisian Pemprosesan Perkataan
7.3    Perisian Hamparan Kerja
7.4    Perisian  Persembahan Elektronik
7.5    Perisian Pangkalan Data
7.6    Blog


Friday, 25 September 2015

BAB 6 - Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis

Di dalam topik ini , terdapat empat subtopik iaitu :-

6.1   Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2   Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3   Menilai maklumat
6.4   Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis


Un
Untuk nota rujukan , klik link berikut
http://www.slideshare.net/rabiatulashikin/gkb-1053-bab-6

BAB 5 - Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota

Segala maklumat yang diperolehi oleh pelajar semasa proses pengajaran dan pembeljaran perlu di ambil sebaik mungkn. Ini memerlukan kemahiran bagi memastikan nota tersebut boleh di guna pakai sebaik-baiknya. Dalam topik ini , ia mengandungi dua subtopik iaitu :-
 
5.1   Cara-cara membuat nota
5.2   Alat-alat berfikir dalam membuat nota